Tema: Dec 2017 - GDPR

GDPR – kommunikatörers (mar)dröm?


GDPR, den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft maj 2018 skapar en möjlighet för kommunikatörer att förbättra relationer med kunder då lagen möjliggör för ett samarbete mellan företag och konsumenter – ett samarbete som skapar ökad förståelse för olika målgrupper.             

Hur påverkar GDPR kommunikationsbranschen?


Det har väl inte undgått någon att den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation, GDPR, kommer att träda i kraft den 25 maj. Det har väl inte heller undgått någon att det har debatterats en hel del om hur GDPR kan komma att bli en katastrof för de företag som inte förbereder sig för den nya lagen, bland annat i form av böter.

Bra. Låt oss fokusera på möjligheterna som lagen kan medföra istället.

Kvalitativ data skapar bättre relationer

En viktig grundsten inom kommunikation är att kunna etablera relationer och värna om värdefulla kontakter med bland annat journalister, influencers, och olika målgrupper. GDPR kommer att kräva ett samarbete mellan företag och konsumenter, vilket möjliggör för företag att skapa en djupare förståelse för sina målgrupper genom att arbeta med data.

”GDPR kommer att kräva ett samarbete”

GDPR innebär att konsumenter har möjligheten att:

  1. Godkänna informationen som skickas till dem, samtycke.
  2. Dra tillbaka sitt samtycke.
  3. Begära korrigering av deras data
  4. Begära ut information som finns sparat om dem
  5. Begära att radera befintlig data som berör dem

GDPR skapar möjligheter för kommunikatörer att arbeta mer kvalitativt med data, vilket medför bland annat att informationen konsulter besitter måste godkännas av personen i fråga. Detta i sin tur kommer leda till mer kvalitativ data om journalister, influencers och olika målgrupper då man får en bättre inblick när det kommer till deras preferenser. GDPR är en möjlighet att på riktigt lära känna sin målgrupp och skapa bättre kontakt med personer på ”medielistan”, och därmed även anpassa budskapet. Det blir fokus på kvalité istället för kvantitet.

 

För det andra så möjliggör det för företag att arbeta mer aktivt med datan som de inhämtar och strukturera upp informationen, men även kunna delge hur informationen används för de individer som önskar sådan information – det skapar en transparant process där konsumenter är involverade.  Det ställer krav på att professioner inom kommunikationsbranschen dokumenterar data som inhämtas från externa källor och databaser men det skapar även en  möjlighet för dem att faktiskt förstå sig på informationen och således lära sig hur man kan utnyttja det till sin fördel i arbetet.

”GDPR kan komma att bli win-win situation för både företag och konsumenter.”